จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนธาตุพนมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 วันที่ 7  พฤษภาคม  2561(สำหรับนักเรียนที่ไม่ติด 0-ร-มส-มผ)
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ตารางเรียน update 07/05/2561
ตารางสอน update 07/05/2561
รายชื่อนักเรียน ม.1 2 3 4 5 6 (PDF)
รายชื่อนักเรียน ม.1 2 3 4 5 6 (excel)
โหลดคู่มือ logbook
โหลดโปรแกรม logbook
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร  วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องเรียนทั่วไป  รับสมัคร  วันที่ 25-28 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2560 เตรียมพร้อมจบ

GPA&PR 6 ภาคเรียน
ม.3 และ ม.6 รับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เอกสารเตรียมจบ
ผลการเรียน 6 ภาคเรียนออกแล้วให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ติดต่อขอทำเรื่องจบหลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24  มีนาคม  2561 (วันที่ 25-27 มี.ค.2561 ครูส่วนหนึ่งต้องไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัด)

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม  2560
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปรับปรุง ก.ค.60
รายชื่อนักเรียน(ไม่พบรายชื่อให้ติดต่อฝ่ายวิชาการภายในสัปดาห์ที่ 1)
ม. 1  2  3  4  5  6   update 13/05/2560
รายชื่อนักเรียนเพื่อใช้กับ ปพ.5 ม.1 2 3 4 5 6 ใช้กับเครื่อง printer laser ความสูงของแถว 15.5
ผลการเรียน 1/2560 รายบุคคล/ผลการแก้ 0 ร มส มผ (รหัสผ่าน วว/ดด/ปปปป เกิด)
GPA&PR 5 ภาค ลำดับที่ทั้งหมด ลำดับที่เฉพาะวิทย์ ลำดับที่เฉพาะภาษา