จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนธาตุพนมเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา  2560

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559

GPA 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสอบ 9 วิชาสามัญคลิก โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยปี 55-57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ตรวจสอบผลการเรียนบนเว็บให้ถูกต้องภายในเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากต้องส่ง GPA 5 ภาค