จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ผลการเรียน 1/2559

ม.1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.4/1 2 3 4 5 6 7 8 9
ม.5/1 2 3 4 5 6 7 8
ม.6/1 2 3 4 5 6 7
รอ update เร็วๆนี้

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ปลายภาค 1/2559

สอบปลายภาค 1/2559 วันที่  20-23 กันยายน  2559 พร้อมกันทุกระดับชั้น
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

รับใบประกาศนียบัตร ม.3และ ม.6 จบรอบแรก ปี 2558

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบปีการศึกษา  2558 รอบแรก รับใบประกาศนียบัตรที่ห้องวิชาการ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ