จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

เตรียมจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

ม.3 และ ม.6 ที่จะจบในปีการศึกษา  2559 ต้องเตรียม
1. แบบบันทึกข้อความขอจบหลักสูตร/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล(รับที่ห้องวิชาการ)
2. ใบ ปพ.1 เกรด 6 ภาคเรียน(รับที่ห้องวิชาการ)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา(หากไม่มีต้องใช้ใบสูติบัตรของนักเรียน)
3. สำเนา ปพ.1 ที่แสดงว่าจบ ป.6 (สำหรับ ม.3) หรือ ม.3(สำหรับ ม.6)
4. สมุดบันทึกความดีที่ครูที่ปรึกษารับรองข้อมูลแล้ว(ม.3 ได้ 45 ชั่วโมง ม. 6 ได้ 60 ชั่วโมง)
5. ใบแก้ 0-ร-มส-มผ ในกรณีที่ผลการเรียนมีปัญหา
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 แผ่น(ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันทำเรื่องจบ)
เริ่มทำเรื่องจบเมื่อผลการเรียนภาคเรียนที่ 6 ออกแล้วเท่านั้น(7 วันหลังสอบปลายภาคเสร็จ) ใบจบจะรับได้หลังจากคะแนนโอเน็ตออกแล้ว จบพร้อมรุ่นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 1 เมษายน 2560 จบไม่พร้อมรุ่นยังไม่มีกำหนด
(ติดต่อราชการโปรดแต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ม.1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   update 17/03/2560
ม.3 รับใบ ปพ.1 ตรวจสอบการจบที่ห้องวิชาการ
ม.4/1 3 4 5 6 7 8 9
ม.5/1 2 3 4 5 6 7 8
ม.6 รับ ใบ ปพ.1:ป ตรวจสอบการจบที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ติด 0-ร-มส ให้รีบดำเนินการแก้ก่อนปิดภาคเรียน(31 มีนาคม 2560)หลังจากนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับครูผู้สอน
ติดต่อราชการแต่งกายถูกระเบียบตั้งแต่หัวจรดเท้า

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนธาตุพนมเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา  2560

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559

GPA 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสอบ 9 วิชาสามัญคลิก โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยปี 55-57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ตรวจสอบผลการเรียนบนเว็บให้ถูกต้องภายในเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากต้องส่ง GPA 5 ภาค