จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สมัคร 9 วิชาสามัญ (5-24 ตุลาคม 2559)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสอบ 9 วิชาสามัญคลิก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ตรวจสอบผลการเรียนบนเว็บให้ถูกต้องภายในเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากต้องส่ง GPA 5 ภาค

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

ผลการเรียน 1/2559

ม.1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.4/1 2 3 4 5 6 7 8 9
ม.5/1 2 3 4 5 6 7 8
ม.6/1 2 3 4 5 6 7
เป็นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเท่านั้นบางวิชายังไม่มีการปรับปรุง
ต้องการเช็คผลการเรียนทั้งหมดโปรดดูที่ "ตรวจสอบผลการเรียน"
update 21/10/2559

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ปลายภาค 1/2559

สอบปลายภาค 1/2559 วันที่  20-23 กันยายน  2559 พร้อมกันทุกระดับชั้น
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2559