จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559

GPA 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสอบ 9 วิชาสามัญคลิก โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยปี 55-57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ตรวจสอบผลการเรียนบนเว็บให้ถูกต้องภายในเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากต้องส่ง GPA 5 ภาค

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559

ปลายภาค 1/2559

สอบปลายภาค 1/2559 วันที่  20-23 กันยายน  2559 พร้อมกันทุกระดับชั้น
เปิดภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 10 ตุลาคม 2559